Geo-elektrische meting vloeistofdicht

Bij voorzieningen die niet eenvoudig zijn vrij te maken voor een visuele inspectie, kan de geo-elektrische meting uitkomst bieden.

U moet hierbij denken aan ondergrondse foliebakconstructies, grote bassins op rioolwaterzuiveringen (RWZI) en ook bedrijfsriolering. Maar ook bij grootschalige opslag kan de geo-elektrische meting uitkomst bieden omdat het raster van de meetsensoren groot is. Bovendien hoeven opgeslagen stoffen niet verwijderd te worden om de verharding beschikbaar te maken voor een visuele inspectie.

Principe van een geo-elektrische meting

Met de geo-elektrische meting wordt beoordeeld of na inbrengen van een meetsignaal in de bodem onder de te meten voorziening of in het water binnen de voorziening, dit meetsignaal boven de voorziening met behulp van sensoren of een mobiele meetstok wordt waargenomen. Op deze wijze wordt de gehele constructie doorgemeten en kan bepaald worden of deze als een vloeistofdichte voorziening is aan te meten.

Voordelen geo-elektrische meting

Grote voordelen van een geo-elektrische meting zijn:

  • De bedrijfsvoering op de voorziening hoeft niet te worden stilgelegd.
  • Schoonmaakacties kunnen achterwege blijven.
  • Verhardingen hoeven niet vrijgemaakt te worden.
  • De gehele constructie wordt doorgemeten, ongeacht aanwezige beschadigingen aan het oppervlak.

Er is meer mogelijk dan u denkt!

Verklaring Vloeistofdichte Voorziening

De geo-elektrische meting wordt onder accreditatie uitgevoerd op grond van Protocol SIKB 6702 en leidt bij goedkeuring of na herstel en de herinspectie tot het afgeven van een Verklaring Vloeistofdichte Voorziening. Deze is zes jaar geldig. Om de vloeistofdichte voorziening op peil te houden, bent u als gebruiker verplicht deze jaarlijks te beoordelen met een bedrijfsinterne controle. Hiervoor wordt in het inspectierapport een modelformulier aangereikt.

Geo-elektrische meting vloeistofdicht