Vloeistofdicht of vloeistofkerend?

Er is meer mogelijk dan u denkt.

Vloeistofkerende voorziening

Bij bedrijfsactiviteiten waar risico’s op het ontstaan van bodemverontreiniging niet zo groot zijn, zoals bij werkplaatsen en opslagterreinen, mag wettelijk vaak worden volstaan met een vloeistofkerende voorziening.

Van een vloeistofkerende voorziening wordt vereist dat de gebruiker gemorste vloeistoffen kan opruimen voordat deze in de bodem kunnen dringen. De voorzieningen moeten dan ook vrij zijn van grote scheuren, gaten en andere gebreken. Bovendien moeten bij vloeistofkerende voorzieningen maatregelen ingevoerd zijn die borgen dat bij lekkages wordt gereageerd met een incidentenmanagement.

Wij kennen de Wet- en regelgeving voor bodembescherming en kunnen u ondersteunen bij het maken van de juiste keuzes voor uw bedrijfsvoering. En dat is lang niet altijd een vloeistofdichte voorziening!

Vloeistofdichte voorziening

Een vloeistofdichte voorziening wordt als vloeistofdicht aangemerkt als deze vrij is van gebreken en daarmee voldoet aan één van de protocollen die vallen onder Accreditatieschema SIKB AS 6700 “Inspectie bodembeschermende voorzieningen”.

In grote lijnen komt het erop neer dat vloeistoffen niet van de voorziening afstromen of er doorheen gaan. Vloeistoffen mogen daarbij wel naar daarvoor bedoelde opvangpunten stromen zoals kolken, putten en goten.

Of een voorziening vloeistofdicht is, wordt beoordeeld door middel van inspectie. Nebest Survey is geaccrediteerd voor drie verschillende inspectietechnieken:

  1. Visuele inspectie volgens Protocol SIKB 6701.
  2. Geo-elektrische meting volgens Protocol SIKB 6702.
  3. Hydrologische meting volgens Protocol SIKB 6703.