Hydrologische meting vloeistofdicht

Bij de beoordeling van een bedrijfsriolering op vloeistofdichtheid kan de hydrologische meting (het beoordelen van de voorziening met water) uitkomst bieden.

Principe van een hydrologische meting

Met de hydrologische meting wordt met een watertest gecontroleerd of de voorziening waterverlies vertoont. Voor de inspectie van goten, putten en bassins worden deze gevuld met water, waarna de waterspiegel wordt gemeten. Hierbij mag geen waterverlies optreden.

Voor leidingen is een beperkt watervlies toegestaan als deze apart worden beoordeeld. Leidingen kunnen apart worden beproefd door deze eerst af te sluiten en vervolgens tot een overdruk van 1 m waterkolom te vullen met water en ten slotte het waterverlies gedurende 15 minuten te meten. Hierbij mag beperkt waterverlies optreden, afhankelijk van het inwendig wateroppervlak van de leidingen.

Nadelen hydrologische meting

Nadeel van een hydrologische meting is dat de bedrijfsriolering tijdelijk dient te worden afgesloten met ballonafsluiters en voorafgaand aan de watertest moet worden gereinigd. Het beoordelen van de bedrijfsriolering door middel van een geo-elektrische meting kent deze nadelen niet. Tevens leidt dit tot veel minder overlast voor uw bedrijfsvoering. Wij denken graag met uw mee over de geschikte meetmethode en mogelijkheden!

Verklaring Vloeistofdichte Voorziening

De hydrologische meting wordt onder accreditatie uitgevoerd op grond van Protocol SIKB 6703 en leidt bij goedkeuring of na herstel en de herinspectie tot het afgeven van een Verklaring Vloeistofdichte Voorziening. Deze is zes jaar geldig. Om de vloeistofdichte voorziening op peil te houden, bent u als gebruiker verplicht deze jaarlijks te beoordelen met een bedrijfsinterne controle. Hiervoor wordt in het inspectierapport een modelformulier aangereikt.

Hydrologische meting vloeistofdicht