Nader onderzoek

Het kan voorkomen dat bij de inspectie onvoldoende inzicht wordt verkregen in de vloeistofdichtheid van de voorziening. In die gevallen kan in het inspectierapport een nader onderzoek worden omschreven waarmee de gewenste duidelijkheid kan worden verkregen en mogelijk kosten voor het herstel van de voorziening kunnen worden bespaard.

Voor nader onderzoek maakt Nebest Survey gebruik van het eigen laboratorium waar onderzoeken volgens de laatste stand van de techniek worden uitgevoerd.

Fotoalbum