Visuele inspectie vloeistofdicht

Bij de visuele inspectie beoordeelt Nebest Survey de voorziening op gebreken door deze aan de bovenzijde te controleren op scheuren, indringing van vloeistoffen, aansluitingen, afschot, voegen en dergelijke.

Gebreken bij de visuele inspectie?

Als er gebreken worden geconstateerd, dan wordt in het rapport aangegeven op welke wijze deze kunnen worden hersteld. Hierbij wordt rekening gehouden met geschikte reparatiemethoden. Vaak is na herstel van de gebreken een herinspectie op locatie nodig om de inspectie af te kunnen ronden en de Verklaring Vloeistofdichte Voorziening (VVV) af te kunnen geven.

Voorwaarden uitvoeren visuele inspectie

Om de inspectie uit te kunnen voeren, is het van belang dat een voorziening vrij is van obstakels en bezemschoon is. Dit is voor vloeren en verhardingen doorgaans het geval. Het hoeft niet hinderlijk te zijn als obstakels nog tijdens de inspectie worden verplaatst om de bedekte delen alsnog te kunnen bekijken.

Aan de grootte van de obstakels zijn grenzen gesteld. Indien van toepassing, overleggen wij met u hoe hiermee bij de inspectie kan worden omgegaan.

Uitvoering

De visuele inspectie wordt onder accreditatie uitgevoerd op grond van Protocol SIKB 6701 en leidt bij goedkeuring of na herstel en de herinspectie tot het afgeven van een Verklaring Vloeistofdichte Voorziening, welke dan weer zes jaar geldig is. Om de vloeistofdichte voorziening op peil te houden, bent u als gebruiker verplicht deze jaarlijks te beoordelen met een bedrijfsinterne controle. Hiervoor wordt in het inspectierapport een modelformulier aangereikt.

Visuele inspectie vloeistofdicht