De Verklaring Vloeistofdichte Voorziening

De Verklaring Vloeistofdichte Voorziening (VVV) is het eindresultaat van een inspectie of herinspectie waarbij geen gebreken zijn geconstateerd. De termijn voor de volgende beoordeling sluit daarbij aan op de geldende wet- en regelgeving.

Gekoppeld aan de VVV is de bedrijfsinterne controle bedoeld om de voorziening op peil te houden. De bedrijfsinterne controle mag u als beheerder zelf één keer per jaar uitvoeren. Bij een inspectierapport van Nebest Survey krijgt u altijd een formulier hiervoor aangereikt.

Soms is een inspectie op basis van Wet- en regelgeving echter niet nodig en kunt u de bodemrisico’s beheersen met een vloeistofkerende voorziening. Hiermee voldoet u wellicht al aan uw verplichtingen, waardoor een verklaring dan niet nodig is. Ook hierin ondersteunen wij u graag.