Als het vloeistofdicht moet zijn, dan is Nebest Survey uw inspectiebedrijf!

Onze jarenlange ervaring in inspecties op bodembeschermende voorzieningen wordt voor u ingezet om te komen tot een zo praktisch mogelijke oplossing. Voldoen aan de accreditatie-eisen is daarbij onze verantwoording. Met ons rapport krijgt u aangereikt op welke wijze uw voorziening kan voldoen aan wettelijke verplichtingen.

Er kan voor meerdere inspectietechnieken worden gekozen. De visuele inspectie wordt het vaakst ingezet. Maar soms kan de keuze van inspectietechniek economisch en bedrijfstechnisch tot een beter resultaat leiden. Samen met u kiezen wij welke inspectietechniek voor uw situatie het meest geschikt is en voor u de minste overlast geeft. Daarbij denken wij in oplossingen!

Geo-elektrische metingen in de industrie

Geo-elektrische metingen op rioolwaterzuiveringen