Geo-elektrische metingen in de industrie

Wekelijks voert Nebest Survey geo-elektrische metingen uit op industriële locaties.

Dit soort metingen wordt met name ingezet voor onderzoek naar de vloeistofdichtheid van:

  • Ondergrondse folieconstructies;
  • Rioolwaterzuiveringsinstallaties;
  • Bassins voor afvalwater e.d.;
  • Bedrijfsrioleringen;
  • Opslagterreinen met opgeslagen stortgoed;
  • Andere niet visueel inspecteerbare voorzieningen.

Geo-elektrische metingen worden uitgevoerd door buiten de voorziening een elektrisch meetsignaal in de bodem te brengen en te controleren of dit signaal boven de vloeistofdichte voorziening terug te vinden is.