Geo-elektrische metingen op rioolwaterzuiveringen

U heeft met Nebest Survey nu ook de partner voor inspectie van vloeistofdichte voorzieningen met behulp van de geo-elektrische meting.

Dit soort metingen wordt met name ingezet voor onderzoek naar de vloeistofdichtheid van:

  • Ondergrondse folieconstructies;
  • Rioolwaterzuiveringsinstallaties;
  • Bassins voor afvalwater e.d.;
  • Bedrijfsrioleringen;
  • Opslagterreinen met opgeslagen stortgoed;
  • Andere niet visueel inspecteerbare voorzieningen.

Geo-elektrische metingen worden uitgevoerd door buiten de voorziening een elektrisch meetsignaal in de bodem te brengen en te controleren of dit signaal boven de vloeistofdichte voorziening terug te vinden is.

Geo-elektrische meting rioolwaterzuivering